โรงเรียน(ต้นแบบ)ศาสตร์วิถีอิสลาม

สร้างประชาชาติที่ดีเลิศเพื่อมนุษยชาติ